Huolto, kunnossapito ja huoltosopimus

 

Sarlinin kokeneet huoltoasentajat suorittavat avustavia huoltoja ja ennakoivia huoltotoimenpiteitä

Asiakkaiden luona toiminta on käynnissä enemmän tai vähemmän ympäri vuorokauden. Aikataulu ja toimitusvarmuus ovat käsitteitä, jotka ovat pysyvästi läsnä teollisuudessa. Kaikki osat teollisuudessa liittyvät yhteen kuten hammaspyörät, kun joku valmistaa komponentin, on se jonkin toisen tuotteen välttämätön osa. Tämä vaikuttaa sekä asiakkaittemme että omaan toimintaamme.

Nykyään asiakkaittemme uunit ovat enemmän tai vähemmän jatkuvatoimisia, joka tarkoittaa sitä, että tavoitettavuus on avaintekijä. Yksinkertaisesti ei ole mahdollista, että hammaspyörät seisovat. Jotta kalliit seisokit vältetään, tulee huolehtia ennakoivista huolloista ja korjauksista.

Huoltosopimuksellamme varmistetaan asiakkaillemme korkea saatavuus ja tuottavuus. Huoltosopimuksen turvin on helpompi suunnitella seisokkeja. Huoltoraportit kirjoitetaan huoltokäynnin yhteydessä, josta asiakkaamme saa käsityksen, mihin toimenpiteisiin tulee ryhtyä ja mitä pitää varastoida, jotta vältytään suunnittelemattomilta seisokeilta. Suunnitelman mukaisessa huollossa tarkistetaan, puhdistetaan, voidellaan koko laite. Se, miten usein korjataan riippuu mm. kuormituksesta ja prosessityypistä. Kokemuksemme ja yhteispeli asiakkaittemme kanssa kohtaavat toisensa.

Tänä päivänä laitteet ovat sellaisia, joissa on erilaisia automaatioratkaisuja ja ohjausjärjestelmiä, josta on seurannut vaatimuksia huoltohenkilöstön pätevyydelle. Laajalla osaamisellamme minimoidaan virheet ja varmistetaan toiminnot, jonka vuoksi seisokkiajat lyhenevät.

On tärkeää, että asiakkaamme tuntevat turvallisuutta ja uskaltavat jättää vastuun meille. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita ja hyvin joustavia.

Kokeneet huoltoasentajamme suorittavat teollisuusuunien korjaushuollot ja/tai suunnitellut ennakoivat huollot joko huoltotilausten tai huoltosopimusten mukaisesti.