Modernisoinnit

 

Teollisuusuunien modernisoinnit ja korjaukset

Tiimimme neuvoo, miten voidaan modernisoida ja uudistaa olemassa olevia uuneja, kun tarve sitä vaatii. Kyseessä saattaa olla esimerkiksi lämpötilan tasaisuusvaatimus, panoksen koon muuttaminen, uunin kapasiteetti, ympäristövaatimukset, turvallisuus tai muita teknisiä parannuksia sekä halu alentaa kustannuksia.

Sarlin Furnaces voi auttaa ratkaisemaan ongelmia koskien mekaanisia tai prosessiteknisiä asioita konsultoimalla. Voimme tutkia olemassa olevia uuneja ja ehdottaa pienimuotoisia korjauksia tai kokonaan uunin modernisointia lisäämällä turvallisuutta ja kapasiteettia sekä ehdottaa välttämättömiä energia- ja ympäristöparannuksia voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimusten mukaisesti.

Tehostaminen

Oma kehittymisemme modernien teollisuusuuniprojektien yhteydessä, innovatiiviset insinöörimme ja omat osallistujamme alan tutkimusorganisaatioissa antavat meille mahdollisuuden saada viimeisin alaa koskeva know-how. Tätä hyödynnetään olemassa olevien laitteiden modernisointien yhteydessä esimerkiksi automatisoinnilla tai muutoksissa koskien prosessin ohjelmointeja.

Kokemuksellamme ja asiantuntemuksellamme voimme ehdottaa optimaalista lämmitystekniikkaa juuri asiakkaan tarpeen mukaisesti, samoin poltin- ja elementtityyppejä, joilla saadaan paras energia- ja kustannustehokas ratkaisu. Investointi maksaa itsensä takaisin usein nopeastikin, josta kiitos kuuluu alentuneille lämmityskustannuksille ja lyhyemmille prosessiajoille. Samanaikaisesti täyttyvät voimassa olevat vaatimukset koneturvallisuudelle ja ympäristölle. Uudet energiatehokkaat polttimet alentavat myöskin NOᵪ -päästöjä.

Suojakaasutekniikka

Tarjoamme ammattitaitoista asiantuntemusta koskien suojakaasutekniikkaa, kun kyseessä on erityinen tuotantoon liittyvä asia, johon toivotaan tiettyjä ominaisuuksia tai kun on tarve antaa koulutusta prosessitekniikasta käyttöhenkilöstölle. Jaamme mielellämme tietämystämme lämpökäsittelytekniikasta ja neuvomme materiaalien valinnoissa, sopivissa menetelmien ja lisälaitteiden ratkaisemisessa sekä teemme tuotantokustannuslaskelmia. Tavoitteemme on auttaa teitä parhaalla mahdollisella tavalla.