Hehkutus

Hehkutuksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla alennetaan kovuutta ja aikaansaadaan rakenne, joka helpottaa myöhempiä käsittelyjä kuten leikkausta ja plastista työstöä. Hehkutus on osa valmistusketjua, jossa teräkselle saadaan mikrorakenne, joka helpottaa jatkokäsittelyä ja jonka myötä saadaan aikaan ennustettavissa olevat pito-ominaisuudet. Useasti hehkutukset suorittaa teräksenvalmistaja, ei loppukäyttäjä. Esimerkkeinä puolivalmisteiden/aihioiden hehkutuksista ovat nauha-, kanki-, putki-, taos- ja valumateriaalit.

Lähde: Stål- och värmebehandling – En handbok (8.2)