Hiilitypetys

Hiilitypetys on muunnos hiiletyskarkaisusta, eikä kyseessä ole typetysprosessi (tätä ei pidä siis sekoittaa nitrokarburointiin). Hiilitypetys tarkoittaa sitä, että hiilen lisäksi myöskin typpi ohjataan teräkseen, jossa hiiletyksen aikana on lisäaineena ammoniakkia uuniatmosfäärissä. Hiilitypetystä voidaan suorittaa sekä kaasuhiiletyksessä että alipaineprosesseissa.

Typpi lisää pinnan kovuutta merkittävästi. Tästä syystä voidaan käyttää seoksia, joissa alhaisempi teräspitoisuus. Kovuuden saavuttamisessa vastavaikutuksena on myöskin kovuuden alentuminen, jonka aiheuttaa perusmateriaalin seostuvissa elementeissä tapahtuvat hävikit, joka johtuu sisäisestä hapettumisesta (kaasuhiiletys) tai mangaanin purkautumisesta (alipainehiiletys).

Lähde: Stål- och värmebehandling – En handbok (8.4.9)