Homogenisointi

Tiettyjen seosten valut lämpökäsitellään, homogenisoidaan, tällä parannetaan lopputuotteen kestävyyttä ja muokattavuutta.

Homogenisoinnilla tarkoitetaan muutosta siihen, mikä valun yhteydessä on syntynyt mikrorakenteeseen. Jähmettymisen yhteydessä muodostuneilla sekakidetyypeillä on vaihteleva pitoisuus. Homogenisoinnilla tasataan materiaalin suhteita niin, että tasakoosteinen ja homogeeninen mikrorakenne saadaan aikaiseksi.

Lähde:  Gränges Aluminium, Aluminiumlära