Jälkihapetus

Suorittamalla jälkihapetus ilmassa, vesihöyryssä tai dityppioksidissa (N2O, ilokaasu) nitrokarburoinnin jälkeen saadaan merkittävää parannusta korroosionkestävyyteen. Hapetus tehdään lyhyessä ajassa noin 450 - 550°C:een lämpötilassa. 1-3 µm:n paksuinen musta kerros muodostuu pintaan. Prosessilla voidaan saada aikaan myös muita värejä.

Jotta saadaan hyvät korroosio-ominaisuudet, tulee kerroksen sisältää magnetiittia, Fe3O4.  

Lähde: Stål- och värmebehandling – En handbok (8.12.13)