Jännitystenpoistohehkutus

Jännitystenpoistohehkutuksella on tarkoitus alentaa tai poistaa eitoivottuja jälkijännityksiä, joita on syntynyt materiaaleihin niin lastuavassa kuin plastisessa työstämisessäkin ja joka voisi aiheuttaa muodonmuutoksen myöhemmässä lämpökäsittelyssä tai komponenttien käytössä. Jännitystenpoistohehkutusta suoritetaan hitsatuille osille tai rakenteille sekä kylmämuovatuille tai konetyöstetyille osille. Jännitystenpoistohehkutus suoritetaan matalammassa lämpötilassa kuin uudelleenkristallisointihehkutus.

Lähde: Stål- och värmebehandling - En handbok (8.2.5)