Juottaminen

Juottamista käytetään metalliosien yhdistämiseen samaan materiaaliin tai eri materiaaliin kiinteällä liitoksella (sidejuotos) tai varustaa materiaali metallisella pinnoitteella (kiinni- /päällejuottaminen).

Juottamisessa lämmitetään juotoskohta juotteen työlämpötilaan tai jonkin verran korkeammaksi. Koska työskentelylämpötila on aina alhaisempi ja usein merkittävästi alhaisempi kuin perusmateriaalin sulamislämpötila, joka tulee pitää koko juottamisen ajan vakaana. Jos kitkapinnat ovat puhtaita, voi sula juotos kostuttaa nämä ja diffuusio juotoksen ja kitkapintojen välillä tapahtuu. Näin seostuu juotos perusmateriaalin kitkapintoihin kapealla alueella (ns. liitosalue) välittömästi ko. kitkapintaan.

Lähde: Karlebo Handbok