Liuotushehkutus

Alumiinin liuotushehkutuksessa materiaali lämmitetään siihen lämpötilaan, jossa seosaine liukenee α-vaiheessa, jonka jälkeen seuraa nopea jäähdytys huonelämpötilaan.

Siinä yhteydessä tapahtuu lujittuminen tai umpioituminen   α-vaiheeseen. Vertaa martensiitin muodostuminen teräksen karkaisuun!

Lähde: Materiallära, B. Arne Gustafsson