Typetys

Typetys tai nitraus tapahtuu syöttämällä typpeä teräksen pintaan typpeä luovuttavalla väliaineella. Lämpötila on n. 500 - 550°C.

Prosessin aikana muodostuu yhdistymisvyöhyke, noin 0 - 20 µm, pääasiassa koostuen ˠ´-faasista, mutta myöskin tietty määrä Ɛ-faasia riippuen teräslaadusta. Yhdistymisvyöhykkeen ympärille muodostuu diffuusiovyöhyke n. 0,05 - 0,8 mm. Jotta saavutetaan suuria karkaisusyvyyksiä, tulee typetysajasta hyvin pitkä, kymmenistä satoihin tunteihin, koska diffuusion nopeus typellä on alhainen vaikuttavassa lämpötilassa.

Typetys voidaan suorittaa kaasussa, plasmassa tai suolakylvyssä.

Lähde: Stål- och värmebehandling – En handbok (8.12.7)