Uudelleenkiteytys

Teräksen kylmätyöstämisen yhteydessä lisääntyy lujuus työstökarkaisemisella ja mahdollisuudet vähenevät koskien plastista työstämistä. Tästä syystä uudelleenkiteytys suoritetaan kylmämuodon muutosvaiheissa; nauhan kylmävalssaus, langan kylmäveto, levyn syväveto tai jonkin muun plastisen muotoutumisen jälkeen, joka on niin voimakas, että myöhempi plastinen työstäminen estyy.

Teräksen uudelleen kiteytys yli 600°C:ssa merkitsee sitä, että uusia jännityksettömiä hiukkasia keernaantuu ja lisääntyy hiukkasten muodonmuutosten kustannuksella. Mikrorakenne on usein hienorakeisempi kuin alkuperäinen. Muokkauslujittumisesta johtuen on kovuus korkea ennen uudelleenkiteyttämistä, josta se alenee alkuperäiseen, muovaamattomaan rakenteeseen, jolloin uudet hiukkaset muodostettu uudelleenkiteytyksen jälkeen.

Toinen tapa tehdä teräs pehmeämmäksi on uudelleen kiteyttää se alemmassa lämpötilassa, alle A1, noin 720°C hiiliteräkselle. Mikäli terästä ei ole muutettu austeniitiksi , voidaan materiaali suoritetun lämpökäsittelyn jälkeen nopeasti jäähdyttää esimerkiksi veteen tai - mikäli ei haluta materiaalin hapettuvan - painekaasuun. Periaatteessa kyseessä on eräänlainen korkeapäästö lyhyessä ajassa.

Lähde: Stål- och värmebehandling - En handbok (8.2.4)