Vanhennus

Alumiinin vanhennus suoritetaan huonelämpötilassa tai kohotetussa lämpötilassa.  Seosatomit, joita hajautumisen ja jäähdytyksen jälkeen esiintyy materiaalin ylikyllästetyssä liuoksessa,  muodostavat diffuusion avulla pieniä erkautumisia, jotka lisäävät materiaalin kestävyyttä.

Suositeltavia aikoja ja lämpötiloja on syytä seurata tarkasti, jotta paras lopputulos saadaan. Yleensä pitää paikkansa se, että jos vanhennuslämpötilaa nostetaan, voidaan aikaa lyhentää, mutta samanaikaisesti alenee tavoiteltu kestävyys.

Lähde: Gränges Aluminium, Aluminiumlära