Pyöröarinauunit

Pyöröarinauunit, jota myös kutsutaan karuselliuuniksi tai rengasuuniksi, käytetään erityisesti takomoissa raaka-aineen lämmitykseen ja lämpökäsittelyyn.

Uunin arina pyörii hitaasti kiskoilla olevilla pyörillä. Uunissa on yksi tai kaksi luukkua panoksien sisään laittamista ja ulosottamista varten, voidaan käyttää myöskin suojakaasuatmosfäärissä.