Ledningsgrupp och styrelse

Sarlin Furnaces är ett bolag i den finska Sarlin-koncernen. Sarlin Furnaces agerar fristående från koncernen och har sin egen ledningsgrupp och styrelse.

Sarlin Furnaces ledningsgrupp

Operativt ansvarar ledningsgruppen för samtliga beslut gällande affärsverksamheten, inom de givna ramarna från styrelsen.

Ledningsgruppen består av:

  • Magnus Bergman, VD
  • Karin Malmström, Controller och ekonomichef
  • Johan Häggblad, Ugnsteknisk chef
  • Mattias Roos, Service- och produktionschef

Sarlin Furnaces styrelse

Styrelsens främsta uppgift är att sätta ramar för affärsverksamheten och att jobba långsiktigt och strategiskt med planer för expansion.

I styrelsen arbetar

  • Fredrik Wikström, styrelsens ordförande, koncernchef Sarlin Group
  • Henrik Wikström, finansdirektör Sarlin Group
  • Magnus Bergman, VD

 

Nyhetsbrev
?>