Ledningsgrupp och styrelse

Nordic Furnaces är ett dotterbolag till Pegroco Invest AB. Nordic Furnaces agerar fristående från koncernen och har sin egen ledningsgrupp och styrelse.

Nordic Furnaces ledningsgrupp

Operativt ansvarar ledningsgruppen för samtliga beslut gällande affärsverksamheten, inom de givna ramarna från styrelsen.

Ledningsgruppen består av:

  • Magnus Bergman, VD
  • Karin Malmström, Controller och ekonomichef
  • Johan Häggblad, Ugnsteknisk chef
  • Mattias Roos, Service- och produktionschef

Nordic Furnaces styrelse

Styrelsens främsta uppgift är att sätta ramar för affärsverksamheten och att jobba långsiktigt och strategiskt med planer för expansion.

 

Länk till Pegroco Invest AB.

 

Nyhetsbrev
?>