Om Nordic Furnaces

Nordic Furnaces – kompetenscentrum i Norden för industriugnar och tillhörande kringutrustning

Vi står för innovativ ugnskompetens för industriugnens hela livscykel
  • TILLFÖRLITLIGHET
    Vi håller våra löften. Vi vet vad som ska göras och hur det ska utföras. Vi är en innovativ leverantör av varor och tjänster för industriugnar.
  • KOMPETENS
    Våra kunniga medarbetare, vårt eget utvecklingsarbete, vårt nära samarbete med kunderna och vårt deltagande i olika branschorganisationers forskningsprojekt bidrar till kontinuerlig kompetensutveckling.
  • ANSVAR
    Nyckeln till vår framgång är vårt nära samarbete med kunder och ledande underleverantörer. Vår gedigna erfarenhet grundlades redan 1935.

Solutions

Utveckling och tillverkning av nya ugnslösningar

Operations

Service och reservdelar för säker och effektiv drift

Innovation

Modernisering och optimering av befintliga anläggningar.

 

Vi är specialisterna på ugnar för värmebehandling av järn, stål, aluminium, zink och andra metaller. Vi har lösningen för smältning och varmhållning av aluminium för effektiva pressgjuterier. Våra experter har kunskap om produktion av metaller och metalliska material och om olika energislag och processer. Viktiga kompetensområden är hantering av avgaser och föroreningar som genereras av produktionen.

Vi har lång erfarenhet från ett brett område, från värmebehandlingsugnar till automatisk materialhantering och processövervakningssystem. Vi arbetar i nära samarbete med ett omfattande nätverk av leverantörer inom olika specifika branscher. Det innebär att vi alltid kan erbjuda våra kunder de bästa kundanpassade lösningarna för just deras syfte och även ta ett totalansvar för hela projektet fram till och med en nyckelfärdig anläggning klar för produktion. Detta skulle kunna omfatta alla stadier från den ursprungliga planeringen av produktionen till den slutliga driftsättningen och uppstarten samt dokumentation och utbildning.

Ett företags framgång kan mätas med framgången hos dess kunder. Genom åren har vi haft förmånen att få arbeta med ett antal framgångsrika företag – företag som är visionära och framåtblickande. Detta har varit ett vinnande koncept för oss eftersom vi arbetar med produkter med mycket lång livslängd, vilket gör  att långsiktighet och framsynthet är viktiga komponenter i våra samarbetsprojekt. Er framgång är vår framgång.

Nyhetsbrev