Om Sarlin Furnaces

Sarlin Furnaces – Kompetenscentrum i Norden för industriugnar och tillhörande kringutrustning

  • TILLFÖRLITLIGHET
    Vi håller våra löften. Vi vet vad som ska göras och hur det ska utföras. Vi är en innovativ leverantör av industriugnar.
  • KOMPETENS
    Våra kunniga medarbetare, vårt eget utvecklingsarbete, vårt nära samarbete med kunderna och vårt deltagande i olika branschorganisationers forskningsprojekt bidrar till kontinuerlig kompetensutveckling.
  • ANSVAR
    Nyckeln till vår framgång är vårt nära samarbete med kunder och ledande underleverantörer. Vår gedigna erfarenhet grundlades redan 1935.

Vi bygger, utvecklar och moderniserar ugnar

Vi bygger, utvecklar, moderniserar och utför service på ugnar för värmebehandling av järn, stål, aluminium, zink och andra metaller. Våra experter har kunskap om produktion av metaller och metalliska material och om olika energislag och processer. Viktiga kompetensområden är hantering av avgaser och föroreningar som genereras av produktionen.

Kundanpassade lösningar

Vi har lång erfarenhet från ett brett område, från värmebehandlingsugnar till automatisk materialhantering och processövervakningssystem. Vi arbetar i nära samarbete med ett omfattande nätverk av leverantörer inom olika specifika branscher. Det innebär att vi alltid kan erbjuda våra kunder de bästa lösningarna för just deras syfte och även ta ett totalansvar för hela projektet fram till och med en nyckelfärdig anläggning klar för produktion.

Detta skulle kunna omfatta alla stadier från den ursprungliga planeringen av produktionen till den slutliga driftsättningen och uppstarten samt dokumentation och utbildning.

Er framgång är vår framgång

Ett företags framgång kan mätas med framgången hos dess kunder. Genom åren har vi haft förmånen att få arbeta med ett antal framgångsrika företag – företag som är visionära och framåtblickande. Detta har varit ett vinnande koncept för oss eftersom vi arbetar med produkter med mycket lång livslängd, vilket gör  att långsiktighet och framsynthet är viktiga komponenter i våra samarbetsprojekt.

Nyhetsbrev