Åldring

Åldring av aluminium utförs vid rumstemperatur (kallåldring) eller vid förhöjd temperatur (varmåldring). Legeringsatomerna, som efter upplösning och kylning finns i övermättad lösning i materialet, bildar genom diffusion små utskiljningar som ökar materialets hållfasthet.

Rekommenderade tider och temperaturer måste noga följas om bästa resultat ska erhållas. Allmänt gäller att om åldringstemperaturen höjs kan visserligen tiden minskas, men samtidigt blir den hållfasthet man uppnår lägre.

Ref. Gränges Alumium, Aluminiumlära

Nyhetsbrev