Blankglödgning

Blankglödgning är en glödgningsprocess som sker i en kontrollerad atmosfärs-
eller vakuumugn, så att oxidationen reduceras till ett minimum och ytan blir relativt ljus/blank.

Nyhetsbrev