Glödgning

Glödgning avser behandlingar som sänker stålets hårdhet eller åstadkommer en struktur som underlättar efterföljande behandlingar, såväl skärande som plastiska. Glödgningsoperationer läggs in i tillverkningskedjan för att ge stålet en mikrostruktur som underlättar fortsatt behandling och medför förutsägbara hållfasthetsegenskaper. Många glödgningsoperationer utförs inte av slutanvändaren utan av stålproducenten. Exempel är glödgning av halvfabrikat såsom band, stång, rör, smiden och gjutna ämnen.

Ref. Stål- och värmebehandling – En handbok (8.2)

Nyhetsbrev