Homogenisering

Göt i vissa legeringar värmebehandlas, homogeniseras, för att hållfastheten och formbarheten hos slutprodukten ska förbättras.

Med homogenisering avses en förändring av den vid gjutning erhållna mikrostrukturen. Den vid stelning bildade typen av blandkristaller har varierande innehåll. Genom homogenisering utjämnas förhållandena hos materialet så att en likartad och homogen mikrostruktur erhålles i materialet.

Ref. Gränges Alumium, Aluminiumlära

Nyhetsbrev