Lödning

Lödning används för att förbinda metalldelar av samma eller olika material med varandra i fasta förband (skarvlödning) eller för att förse material med en metallisk beläggning (pålödning).

Vid lödning värms lödstället till lodets arbetstemperatur eller något högre. Eftersom arbetstemperaturen alltid är lägre och oftast avsevärt lägre än grundmaterialets smälttemperatur, kommer detta under hela lödförloppet att befinna sig i fast tillstånd. Om fogytorna är tillräckligt rena, kan det smälta lodet väta dessa och en diffusion mellan lodet och fogytorna äga rum. På så sätt legerar sig lodet med grundmaterialet i fogytorna med varandra i en smal zon (s k bindzon) närmast respektive fogyta.

Ref. Karlebo Handbok

Nyhetsbrev