Mjukglödgning

Mjukglödgning är den metod som gör stålet så mjukt som möjligt och utförs på verktygsstål och låglegerade stål med höga kolhalter för att underlätta bearbetning med skärande verktyg.

Ref. Stål- och värmebehandling – En handbok (8.2.2)

Nyhetsbrev