Nitrering

Vid nitrering tillförs kväve till stålets yta från ett kväveavgivande medium vid en temperatur på 500 – 550 oC.

Under processen bildas en föreningszon, ca 0 – 20 µm, huvudsakligen bestående av ɣ´-fas, men även en viss mängd ɛ-fas, beroende på stålsort. I området under föreningszonen bildas en diffusionszon, ca 0,05 - 0,8 mm. För att uppnå stora härddjup blir nitrertiderna mycket långa, från tio till hundratals timmar, eftersom diffusionshastigheten för kväve är låg vid aktuella temperaturer.

Nitrering kan utföras i gas, plasma eller saltbad.

Ref. Stål- och värmebehandling – En handbok (8.12.7)

Nyhetsbrev