Seghärdning

Seghärdning innebär härdning med efterföljande anlöpning vid relativt hög temperatur, oftast i temperaturområdet 550 ‑ 700 oC och till hårdheter från ca 250 HB till 350 HB. Avsikten är att skapa en god kombination av hållfasthet och seghet. Seghärdning används förutom på färdiga detaljer även på halvfabrikat av stång, rör och smide. Det finns ett antal standardiserade hållfasthetsklasser för seghärdningsstålen med hårdheter som ger bra skärbarhet.

Detaljer som tillverkats av seghärdat stål blir ofta föremål för en slutlig och kompletterande ythärdning såsom nitrering, nitrokarburering eller induktionshärdning.

Ref. Stål- och värmebehandling – En handbok (8.3.4)

Nyhetsbrev