Sintring

En kallpressad detalj av pulver, s k grönkropp, är skör och kan lätt skadas. För att uppnå erforderlig styrka måste grönkroppen brännas (sintras) i skyddsgas utan lufttillträde. Pulverkornen växer ihop och legeringsämnena löser sig.

Detaljen kan pressas och sintras ytterligare en eller flera gånger för att uppnå bättre måttnoggrannhet och hållfasthet. Den kan också härdas som vanligt stål för att få önskade egenskaper.

Ref. Stål- och värmebehandling – En handbok (6.4.1)

Nyhetsbrev