Upplösningsbehandling

Upplösningsbehandling av aluminium innebär att man värmer upp materialet till en temperatur där legeringsämnet löser sig i α-fasen, varefter en snabb nedkylning till rumstemperatur följer.

Därvid låser man fast eller 'konserverar' tillståndet i α-fasen. Jämför martensitbildning vid härdning av stål!

Ref. Materiallära, B. Arne Gustafsson

Nyhetsbrev