Smältning av aluminium

Sarlins kompletta program med industriugnar för smältning och varmhållning av aluminium.

Sarlin har ytterligare utvecklat sitt Alu-Melt-koncept för att hjälpa kunderna att förbättra prestanda och produktivitet samt sänka kostnaderna. Smältugnen Alu-Melt och varmhållningsugnen Alu-Cent bildar kärnan i många pressgjuterier. Vårt koncept är den bästa lösningen när man vill ha effektiv smältning med gas. Flexibiliteten är stor både vad gäller layout och smältkapacitet. Smältning och varmhållning är åtskilda, vilket ger stor frihet när det gäller layouten. Smältkapaciteten ligger mellan 400 och 3000 kg/h och de centrala hållugnarna finns i storlekar mellan 2 och 15 ton.

Fördelarna med Sarlins lösning är:

 • Kundanpassade industriugnar som uppfyller kundens behov och krav
 • Mycket flexibla lösningar vad gäller kapacitet och layout
 • Flera legeringar kan smältas i en smältugn
 • Automatiskt chargeringssystem med förreglingar för att undvika blandning av legeringar
 • Liten slaggbildning och högt utbyte av material tack vare låg syrehalt i hållugnen
 • Låg energiförbrukning tack vare att aluminium och brännarluft förvärms av avgaserna
 • Hög produktivitet
 • Automatiserad hantering
 • Säker och miljövänlig lösning
 • Låg underhållskostnad genom en väl konstruerad, enkel och robust design
 • Fokusering på livscykelkostnad vad gäller investering, underhåll, energi, slagg och arbetskostnad
Nyhetsbrev