Service, underhåll och serviceavtal

 

Sarlins erfarna servicetekniker rycker ut för avhjälpande service och planerat förebyggande underhåll

Verksamheten ute hos våra kunder är igång mer eller mindre dygnet runt. Tidspress och leveranssäkerhet är begrepp som är ständigt närvarande inom industrin. Alla delar inom industrin hänger samman som kugghjul där någon tillverkar en komponent som ingår som en vital del i någon annans produkt. Detta påverkar både våra kunders och vår verksamhet.

Idag går våra kunders ugnar mer eller mindre kontinuerligt, vilket gör att tillgängligheten är en nyckelfaktor. Det finns helt enkelt inte utrymme för ett kugghjul som står stilla. För att förhindra dyrbara stillestånd måste det till förebyggande underhåll och reparationer.

Våra serviceavtal är till för att säkerställa hög tillgänglighet och produktivitet hos våra kunder. Genom att teckna ett serviceavtal kan kunden lättare planera sina stopp. Genom våra servicerapporter som skrivs i samband med servicebesöket får våra kunder ett grepp om vad som behöver åtgärdas och lagerhållas för att undvika oplanerade stopp.  Vid en planerad service kontrolleras, rengöres och smörjes hela utrustningen. Hur ofta något måste repareras beror bland annat på belastning och processtyp. Vår erfarenhet får råda i samspel med våra kunder.

Idag har utrustningarna blivit mer avancerade med olika typer av automationlösningar och styrsystem, vilket medfört krav på högre kompetens hos servicepersonalen. Genom vårt breda kunnande minimeras felen och säkerställes funktionen, vilket medför korta stopptider.

Det är viktigt att kunderna känner sig trygga och vågar lämna över ansvaret i våra händer. Vi kan leverera kostnadseffektiva lösningar med en hög flexibilitet.

Avhjälpande service och/eller planerat förebyggande underhåll av industriugnar utförs av våra erfarna servicetekniker genom direkt beställning eller serviceavtal.

Nyhetsbrev