Teknisk konsultation och utbildning

Vi tillhandahåller tjänster för ugnsutredningar och rådgivning när det gäller säkerhet, kapacitets-, energi- och miljöförbättrande åtgärder. Vi kundanpassar även utbildningar i gas- och brännarteknik samt processteknik. Med hjälp av värmekamera och mätutrustning för temperaturmätning, atmosfärsanalys, rökgasanalys och daggpunktsmätning kan våra ingenjörer analysera förutsättningarna i befintlig ugn och föreslå förbättringsåtgärder.

Vi genomför utredningar och deltar i riskanalys med avseende på maskinsäkerhet och uppfyllande av lagar och regler.

 

Nyhetsbrev