Bandugnar

Bandugnarna indelas ofta i zoner, vilket gör det möjligt att utföra flera olika processteg i en följd. Ugnen är försedd med en ändlös kedja eller en bandtransportör i form av en matta.

 

Nyhetsbrev