Brännare

Sarlin samarbetar med världens ledande leverantörer av brännare.

Genom ett nära samarbete med världens ledande leverantörer av brännare föreslår vi lämplig brännartyp utifrån kundens specifika behov, aktuell applikation och bränsle. Brännarens verkningsgrad, funktion, servicevänlighet och utsläpp av NOx avgör valet av typ och leverantör. Kostnadseffektivitet, kvalitet och säkerhet är mycket viktiga faktorer Sarlin fokuserar på i konceptframtagningen för brännarombyggnationer.

Vi arbetar bl a med brännare av typ kort, lång eller "flat flame":

  • Kalluftbrännare
  • Varmluftbrännare
  • Rekuperativa stålbrännare
  • Rekuperativa keramiska brännare
  • Regenerativa brännare
Nyhetsbrev