Huvugnar och klockugnar

Huv- och klockugnar är konstruerade så att det egentliga ugnsrummet kan lyftas från härden, vilket underlättar chargering. Ofta är ugnarna försedda med dubbla härdar, av vilka den ena chargeras eller avlastas medan den andra befinner sig i ugnen. Som en alternativ konstruktion förekommer klockugnar med lyftbar härd. Dessa industriugnars funktion och användning motsvarar i stort sett kammarugnens. Klockugnen är vanlig för glödgning av stålband eller tråd och även skyddsgasglödgning av kopparmetaller.

  • Robust design för tuffa miljöer (som tål hård användning)
  • Fokusering på livscykelkostnad, låg energiförbrukning och lågt servicebehov
  • Innovativa lösningar för hög produktivitet när det gäller värmning, kylning och layout
Nyhetsbrev