Roterhärdugnar

Roterhärdugnen, även kallad karusellugn eller ringugn, är en industriugn som särskilt används i smidesverkstäder för ämnesvärmning och värmebehandling.

Ugnens härd roterar långsamt runt centrum på hjul och skenor. Ugnen är försedd med en eller två luckor för insättning och uttagning av godset och kan även användas för värmebehandling i skyddsgasatmosfär.

Nyhetsbrev