Rullhärdugnar

Rullhärdugnarna indelas ofta i zoner, vilket gör det möjligt att utföra flera olika processteg i en följd. Chargen kan transporteras genom ugnen direkt på rullarna eller placeras i separata korgar. I vissa fall är härden lutande för att underlätta transporten.

Nyhetsbrev