SaBuS Säkerhetssystem

SaBuS – Sarlin Safety Burner System

Sarlin har utvecklat ett eget system för säkerhetskontroll i gaseldade industriugnar.

Eftersom industriugnar varierar mycket i utformning, är systemet konstruerat med stor flexibilitet för att fungera för många alternativ och villkor.

Hjärtat i systemet är en godkänd och felsäker PLC.

SaBuS har tagit hand om ugnssäkerheten under ett decennium och finns installerat i mer än 50 industriugnar hos de största stålverken och verkstadsföretagen i Norden.

Nyhetsbrev