Stegbalksugnar

Stegbalksugnen är en typ av industriugn som huvudsakligen används inom stålindustrin. Godset matas stegvis genom ugnen med hjälp av i härden befintliga balkar, som lyfter och flyttar chargen ett kort steg i taget i transportriktningen.

Nyhetsbrev