Vagnugnar

Vagnugnens härd är rörlig och kan köras eller dras ut ur ugnsrummet för att lastas eller lossas. Vagnugnen används för anlöpning, normalisering, avspänningsglödgning och annan värmebehandling. De här industriugnarna byggs ofta mycket stora och lämpar sig särskilt väl för värmebehandling av massiva, tunga detaljer.

Ugnsluckan är antingen upplyftbar eller fast monterad i änden på härdvagnen. Ugnshärden är vanligen försedd med hjul som löper på räls, men också enkla spår för kulor/rullar kan användas. Tätningen av ugnsrummet är relativt svår och därför används inte vagnugnen i någon större utsträckning för värmebehandling i skyddsgasatmosfär.

  • Robust design för tuffa miljöer (som tål hård användning)
  • Fokusering på livscykelkostnad, låg energiförbrukning och lågt servicebehov
  • Innovativa lösningar för hög produktivitet när det gäller värmning, kylning och layout
Nyhetsbrev